Stichting

Teman Teman Sehati

Op 24 juli 2014 was het precies 15 jaar geleden dat Teman Teman Sehati werd opgericht. Teman Teman Sehati heeft in deze 15 jaar veel geld in kunnen zamelen om talrijke projecten op te starten en te ondersteunen. Daarnaast kunnen we terugkijken op vele gezellige kumpulans!

Uiteraard gaat Teman Teman Sehati onverminderd door met het bieden van hulp aan hen die het zo hard nodig hebben! Wilt u of uw organisatie een donatie doen? Stort dan uw bijdrage op rekeningnummer NL27INGB0004480934 tnv. Stichting Teman Teman Sehati, Mooieweg 19, 6836 AC Arnhem, onder vermelding van ‘donatie’, of neem contact met ons op.

De Temannen danken iedereen die in de afgelopen 15 jaar steun heeft geboden!