Stichting

Teman Teman Sehati

De krachtige aardbeving die begin oktober het Indonesische eiland Sumatra trof, heeft 170.000 tot 200.000 huizen volledig of gedeeltelijk vernield. Dit betekent dat circa 1 miljoen mensen direct getroffen zijn door de beving.

Teman Teman Sehati zal zich, net als bij de aardbeving in Yogyakarta,  inzetten om direct hulp te bieden in het rampgebied.
Rick en Lucienne Rivai, bekenden van de Temannen, zijn naar het rampgebied geweest om direct hulp te bieden. Door giften van o.a. Teman Teman Sehati, Rijnstate ziekenhuis en Mc Donalds’ hebben Rick en Lucienne veel voor de getroffenen kunnen betekenen.

Vlak na hun terugkomst uit het rampgebied hebben Rick en Lucienne hun belevenissen met de Temannen gedeeld op de kumpulan die 1 november j.l. op De Deel gehouden werd.
Een aantal foto’s van hun reis vindt u hier.

Professionele hulpverlening kwam na de ramp traag op gang. Rick en Lucienne hebben door flink te netwerken en de schouders er onder te zetten heel wat bewerkstelligd voor de getroffenen.
Zo zijn onder anderen water, schoolspullen, medicijnen e.d. uitgedeeld, directe financiele hulp door het uitdelen van geld aan getroffenen, Lucienne (verpleegkundige)heeft daarnaast mensen verzorgd en uit kunnen leggen hoe mensen hun eigen wonden moeten verzorgen.

Hoewel Rick en Lucienne al weer terug in Nederland zijn houdt het werk in Padang niet op. Zo zijn zij bij toeval op een weeshuis gestuit wat nog afgebouwd moet worden, een mooi project waar zij zich de komende tijd voor gaan inzetten. Rick heeft ook goede contacten met een stichting ter plaatse die zich inzetten voor de getroffenen.
Er is nog genoeg te doen in Padang, Teman Teman Sehati zal ondersteuning bieden waar dat mogelijk is.

Wilt U de slachtoffers in Sumatra steunen?
Stort dan uw bijdrage op rekeningnr 4480934 tnv. Stichting Teman Teman Sehati, Mooieweg 19, 6836 AC Arnhem, onder vermelding van ‘Hulp Sumatra’